Huidige stand van zaken traject Omgevingwet

  • Implementatie algemeen
  • Informatievoorziening
  • Wet- en regelgeving
  • 24 maart 2017
  • 782 BEKEKEN
  • 0 Likes

Het Omgevingswet-traject betreft een drietal pijlers:

I – Ontwerpbesluiten;  (de vier algemene maatregelen van bestuur)

Minister Schultz van Haegen heeft de vragen van de Eerste Kamer over de ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet beantwoord. Tezamen stelden de fracties 154 vragen. In haar begeleidende brief licht de Minister het proces van de ontwerpbesluiten toe in relatie tot de Invoeringswet Omgevingswet en de aanvullingswetten. Ook gaat ze in op recente ontwikkelingen rond complexe bedrijven en het Natuurnetwerk Nederland. De behandeling van de ontwerpbesluiten is een belangrijke stap op weg naar de stelselherziening van het omgevingsrecht.

Volgende stap: worden voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

II – Invoeringswet; 

Het kabinet werkt aan verschillende trajecten die nog zullen leiden tot aanvullingen van de vier ontwerpbesluiten. Met de voorgenomen Invoeringswet Omgevingswet, waarover de openbare consultatie recent is afgerond, past het kabinet de Omgevingswet aan. De consequenties van de Invoeringswet voor de vier algemene maatregelen van bestuur komen aan de orde bij het voorgenomen Invoeringsbesluit Omgevingswet. Het ontwerp van de Invoeringswet wordt samen met de ontwerpen van het Omgevingsbesluit, het Bkl, het Bal en het Bbl voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Kortom: openbare consultatie is afgerond en het kabinet past de Omgevingswet hierop aan.
Volgende stap: Het ontwerp van de Invoeringswet wordt samen met de ontwerpen van de Omgevingsbesluiten voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

III – Aanvullingswetten;

Naast de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit lopen trajecten voor een viertal aanvullingswetten: bodem, geluid, grondeigendom en natuur. De voorgenomen aanvullingswetten wijzigen de Omgevingswet. De onderliggende aanvullingsbesluiten zullen de vier AMvB’s wijzigen.

Hoewel het traject nog lopende is, kunnen lokale overheden het beleid nu al aanpassen op wat er komen gaat. Dit betreft onder meer het reviseren van het huidige beleid (verordeningen doorspitten en bezien of dit past in het Omgevingsplan) en experimenteren in de geest van de Omgevingswet.

Meer informatie? raadpleeg hier de volledige publicatie.

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht