Ervaringen financieel model Omgevingswet

  • Implementatie algemeen
  • 11 juli 2017
  • 668 BEKEKEN
  • 0 Likes

Wat zijn de eerste ervaringen van gemeenten met het financieel model Omgevingswet? Helpt het gemeenten een beeld te krijgen van de invoeringskosten? Gemeenten wisselden bij een terugkomdag ervaringen uit.

Het financieel model is geen exacte formule, maar een dialoogmodel. Het zijn 25 vragen die nopen tot nadenken en discussiëren over alle relevante kostenaspecten van de Omgevingswet.

De ongeveer 70 financials en projectleiders Omgevingswet kregen een indicatie van de eerste resultaten. Ze gaven suggesties mee voor verbetering, zoals:

  • doorontwikkelen financieel model in de volgende raadsperiode
  • de kosten van opleiding en HRM moeten duidelijker in beeld komen
  • er moet een tool komen om de (gederfde) legeskosten in beeld te brengen c.q. te compenseren

Tevens heeft expert Angela Verschuren meerdere malen geschreven over het financieel model. Zij heeft hierbij eveneens suggesties aangedragen om het model te verbeteren.

Verslag terugkomdag financieel model Omgevingswet (pdf)

Raadpleeg de eerder gepubliceerde bijdragen van Angela Verschuren:

Financieel model Impact Omgevingswet: zijn we nu in control?

Impact van de Omgevingswet op bedrijfsvoering gemeente verklaard

 

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht