Een goed geïnformeerde burger, daar is geen Omgevingswet voor nodig

  • Dienstverlening
  • Participatie
  • Vergunning, Toezicht & Handhaving
  • 5 oktober 2016
  • 1662 BEKEKEN
  • 0 Likes
Luc Aarts

Een paar jaar geleden heb ik als burger een poging gedaan om een woning te splitsen. Dat leek een goed idee: een oude tuinderij met woonbestemming en meer dan genoeg grond en opstallen. Daar kon je gemakkelijk twee woningen van maken. Omdat ik geen benul had waar ik moest beginnen, ben ik in eerste instantie op de website van mijn gemeente gaan zoeken naar informatie over dit onderwerp. Maar helaas, daar was geen woord te vinden over het splitsen van woningen. Dan maar eens kijken of het bestemmingsplan hier uitsluitsel over gaf. Via www.ruimtelijkeplannen.nl kwam ik inderdaad uit bij een bestemmingsplan, maar ook daaruit kon ik niet opmaken of je een woning mag splitsen of niet. Via het Omgevingsloket heb ik vervolgens een vergunningscheck gedaan. Na het nodige zoekwerk bleek dat ik inderdaad een vergunning nodig had voor het splitsen van een woning.

Voor de zekerheid
Voor de zekerheid heb ik toch ook even met de gemeente gebeld. Zo vaak splits ik geen woningen en ik wilde alles graag goed doen. Tot mijn verbazing kreeg ik te horen dat ik voor meer informatie een afspraak moest maken en dat daarvoor kosten in rekening zouden worden gebracht: een bedrag van €100,- maar liefst. Nu snap ik dat ambtenaren niet gratis werken, maar om voor een eenvoudige vraag (mag ik een woning splitsen?) nou meteen zoveel geld te vragen, dat vond ik toch wat te gortig. Een paar dagen later werd ik teruggebeld door het afdelingshoofd Vergunningsverlening van de gemeente. Gelukkig was die € 100,- een vergissing, maar de gemeente stond niet erg positief tegenover het idee van woningsplitsingen. Dat gaf namelijk zo’n gedoe. Mocht ik toch een aanvraag willen indienen, dan adviseerde zij mij om een adviesbureau in de arm te nemen. Maar ook dat gaf geen garantie op een positieve uitslag. Een op het eerste gezicht eenvoudig idee leek zo te verzanden in een hoop administratief gedoe met een ongewisse uitkomst.

Gelukkig is daar de Omgevingswet
Met de komst van de Omgevingswet gaan voorbeelden zoals het bovenstaande wellicht tot het verleden behoren. Als ik dezelfde vraag over een paar jaar stel, dan zou ik ‘met één klik op de kaart’ antwoord moeten kunnen krijgen op de vraag: “Mag ik deze woning splitsen?” Een mooi streven, waar een hoop mensen mee gebaat zullen zijn. Maar om inwoners goed van dienst te zijn, hoeven we niet te wachten op de Omgevingswet.

Nu al aan de slag
Met het bovenstaande voorbeeld in gedachten, is er een aantal zaken waar gemeenten nu al mee aan de slag kunnen. Om te beginnen: alle relevante informatie zou zoveel mogelijk op of via één logische plek vindbaar moeten zijn. Zorg er in de tweede plaats voor dat informatie die je aanbiedt betrouwbaar, volledig en vooral ook begrijpelijk is. Websites als ruimtelijkeplannen.nl en het Omgevingsloket zijn voor de meeste mensen zonder planologische of vergunningsachtergrond lastig te doorgronden. En ten derde: werp geen barrières op. Burgers zijn niet lastig. De meesten proberen het juiste te doen en hebben goede ideeën over de inrichting van hun leefomgeving. Ze kennen alleen niet altijd de juiste wegen. Ondersteun hen daarbij of leg uit waarom bepaalde zaken niet kunnen. De digitale weg is daarbij niet altijd per se de beste.

Van de woningsplitsing is het, om heel andere redenen, niet meer gekomen. Maar mocht het er nog eens van komen, dan hoop ik dat de Omgevingswet ervoor heeft gezorgd een eenvoudige vraag als deze ook eenvoudig kan worden beantwoord.

Meer weten?
Heeft u hier vragen over of wilt u er gewoon eens van gedachten over wisselen? Bel of mail me dan: 06 54 74 38 47, lucaarts@kcomgevingswet.nl.

Luc Aarts

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht