Gelderse Gezondheidswijzer Omgevingswet

  • Implementatie algemeen
  • 20 juni 2017
  • 878 BEKEKEN
  • 0 Likes

Bij planvorming van individuele nieuwe ontwikkelingen of juist bij het maken van een omgevingsplan, zijn er veel mogelijkheden om de gezondheid van bewoners in een wijk mee te nemen. In een wijk met veel mensen met gezondheidsachterstanden, kun je zo tot andere beslissingen of een ander afwegingskader komen, dan in wijken waar dit minder speelt. Het blijkt dat er al veel gegevens beschikbaar zijn in een wijk die je kunt gebruiken voor input. Diverse methodieken zijn te gebruiken om verschillende aspecten in beeld te brengen. Maar wie bepaalt de waarden aan de verschillende cijfers? Het blijkt eens te meer dat juist een zorgvuldig gesprek nodig is, waarbij bewoners, college, gemeenteraad en professionals hun eigen rol kunnen hebben. Die op elke plek verschillend kunnen zijn.

De gezondheidswijzer

In de provincie Gelderland hebben de provincie en de GGD gezamenlijk een Gezondheidswijzer ontwikkeld. Dit dient als een vertrekpunt voor de dialoog over gezondheid, met een onderscheid tussen gezondheidsbevordering en -bescherming. In totaal zijn in eerste instantie elf indicatoren opgenomen. Per indicator zijn factsheets opgenomen waarmee een score voor dit aspect kan worden bepaald voor een specifieke buurt of wijk. In deze factsheets staat onder meer omschreven wat de gezondheidseffecten zijn bij een thema en welke gegevens hiervoor gebruikt kunnen worden.

Gebruik gezondheidswijzer

De bedoeling van de gezondheidswijzer is dat het invullen gezamenlijk gaat. Het is een instrument dat een uitkomst laat zien, maar dat misschien nog wel belangrijker is voor het proces. Op deze manier krijgen mensen grip op kenmerken van een specifieke wijk en kan ook waarde gegeven worden aan de verschillende thema’s. Het staat gemeenten ook vrij om thema’s toe te voegen indien dit gewenst is.

Pilot in de praktijk: Amersfoort

Amersfoort werkt in het kader van de Omgevingswet aan gezondheid. Voor een aantal gebieden wordt in een pilot een omgevingsplan opgesteld. Eén van de doelstellingen van deze pilot betreft gezondheid. De doelstelling is om een gezonde leefomgeving te realiseren voor alle burgers, zowel binnen- als buitenshuis, die uitnodigt tot gezond gedrag, die positief beleefd wordt en die bijdraagt aan een goede (ervaren) gezondheid. Hiervoor is de Gelderse Gezondheidswijzer als uitgangspunt genomen, aangevuld met een paar onderwerpen die Amersfoort van belang vindt (zoals de aanwezigheid van speelvoorzieningen). In de pilot blijkt dat er veel informatie beschikbaar is en dat met elkaar aan de slag gaan in een wijk enorm helpt om doelstellingen van verschillende domeinen aan elkaar te verbinden.

Raadpleeg hier de gehele bijdrage. 

Lees ook de eerder gepubliceerde bijdrage omtrent het advies van de Gezondheidsraad:

Gezondheidsraad adviseert omtrent Omgevingswet

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht