FinTech, Gaming en Digitaal Stelsel Omgevingswet

  • Dienstverlening
  • Implementatie algemeen
  • Informatievoorziening
  • Organisatie
  • Pilots
  • 21 september 2017
  • 1031 BEKEKEN
  • 0 Likes

Ik mijn artikel over de opzet van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) stond ik stil bij het onderwerp Kennismanagement. Ofwel het belang van het delen, vastleggen en veredelen van informatie op het terrein van de fysieke leefomgeving. Tegelijk is het algemeen bekend dat het DSO nog volop in ontwikkeling is en het architectuurvraagstuk alsmede de implementatie ervan meer dan een uitdaging is. De crux in de ontwikkeling ervan is niet te veel in je eigen publieke domein van ketenpartners te acteren, maar juist van ‘buiten naar binnen te denken.

FinTech
In mijn meest recente artikel zoals onlangs verschenen op de website van Binnenlands Bestuur richt ik mij op de toepassing van FinTech oplossingen voor langlopende, soms vastzittende E-government vraagstukken.

Ik sprak hierover met Holland FinTech, het kennisplatform dat zetelt in Amsterdam en internationaal kennis bundelt en verspreidt onder haar leden over diverse trends en ontwikkelingen op FinTech gebied. FinTech of Financial Technology is een term die gebruikt wordt voor innovatieve start-ups die door middel van technologie verandering brengen in de financiële wereld. FinTech streeft ernaar door technologische ontwikkelingen financiële diensten sneller en efficiënter uit te voeren dan traditionele financiële dienstverleners. Onderwerp van het gesprek was om te bezien in hoeverre  kruisbestuiving mogelijk was en is met overheidsorganisaties in ons publieke domein.

Digitalisering binnen de overheid
Binnen de overheid zijn op verschillende niveaus diverse programma’s te onderscheiden die bijdragen aan de digitalisering van diensten en administratieve processen. Zo loopt op gemeentelijk niveau op dit moment het programma Digitale Agenda 2020 (DA2020). Een programma dat wordt gecoördineerd door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). In de zogenaamde roadmap behorende bij dit programma staat tot 2021 welke digitale ontwikkelingen er voor gemeenten aan zitten te komen.

Parallel tussen FinTech, gaming industrie en digitalisering binnen de overheid
Terug naar de relatie met FinTech. Diverse financiële dienstverleners maken gebruik van een en dezelfde kennisbron. Een bron waar hippe start ups innovatief bezig zijn om de dienstverlening naar klanten van deze instellingen te verbeteren. Dat kan door middel van slimme gebruiker apps die wij als consument kunnen gebruiken voor diverse transacties. Alsook backoffice gerelateerde applicaties waar wij als consument niet zo zeer iets van merken maar die er wel toe doen. Denk hierbij aan informatiebeveiliging in relatie tot privacy gevoelige data. En wat te denken van de gaming industrie; een industrie waar Nederland wereldwijd toonaangevend is en expertise op het terrein van visuals kan koppelen aan geo informatiebronnen.

Digitale kruisbestuiving
Om het structureel delen van onderlinge kennis te borgen zou binnen het Ministerie van I&M, dat zich bezig houdt met de ontwikkeling van het DSO, een kennisplatform opgezet moeten worden. Een platform dat kennis vanuit de FinTech en gaming branche bundelt om informatie en architectuur vraagstukken waarmee het DSO worstelt vlot te trekken. Noem het digitale kruisbestuiving! Een platform met frisse geesten en andersdenkenden die het Digitaal Stelsel Omgevingswet direct kunnen lanceren in de informatiesamenleving anno nu!

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht