Financiële effecten moties Omgevingswet

  • Implementatie algemeen
  • 23 juni 2017
  • 684 BEKEKEN
  • 0 Likes

De stelselherziening zal leiden tot een flinke afname van de regeldruk bij bedrijven en burgers en de bestuurlijke lasten bij de overheden. Hieraan gaat een eenmalige investering van vooral de overheden vooraf.

Er is een aantal onderzoeken gedaan om de omvang hiervan vast te stellen. Die omvang is moeilijk precies in te schatten onder meer omdat de nieuwe regelgeving nog niet volledig bekend is. Toch geven de hier vermelde onderzoeken wel een voorlopig beeld van de mogelijke effecten. Tussen Rijk en decentrale overheden is afgesproken dat in ieder geval een half jaar voor de inwerkingtreding van de wet de financiële consequenties van de stelselwijziging nog eens in beeld gebracht wordt. Als het op dat moment nodig wordt geacht, zal opnieuw onderzoek verricht worden naar de financiële effecten.

Download Financiële effecten moties Omgevingswet

Bron: Omgevingsweb

Lees ook:

VNG komt met financieel model voor implementatie Omgevingswet

Financieel model Impact Omgevingswet: zijn we nu in control?

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht