Festival Omgevingswet: merendeel gemeenten aan de slag met Omgevingswet

  • Dienstverlening
  • Pilots
  • 16 november 2017
  • 680 BEKEKEN
  • 0 Likes

Op 15 november vond het Festival Omgevingswet vanuit de VNG plaats in Utrecht. Hieruit blijkt dat het merendeel van de gemeenten volop aan de slag is met de Omgevingswet. Tweederde van de gemeenten heeft hiervoor geld gereserveerd in de meerjarenbegroting, aldus Edward Stigter, directeur beleid leefomgeving VNG bij de opening van het ‘VNG-festival Invoering Omgevingswet: Hoe dan?!’

Aan het festival deden 600 mensen van gemeenten en andere overheden mee.

Van de gemeenten doet driekwart mee aan pilots ter voorbereiding op de Omgevingswet en 60% werkt al aan de nieuwe wettelijke instrumenten zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan. De kern van de nieuwe wet is ‘anders te gaan werken’, zei Jos Maessen, directeur Dienstverlening van de gemeente Amsterdam. ‘Het gaat erom daadwerkelijk horizontaal samen te werken met burgers en bedrijven en de bureaucratie te doorbreken.’

De drie aanwezige sprekers waren het erover eens dat het verbeteren van de dienstverlening de essentie is. Een andere manier van werken is daarvoor nodig. Bij het festival stonden praktijkvoorbeelden centraal. Het doel van de wet is genoegzaam bekend. Nu gaat het erom hoe gemeenten het werken met de juridische instrumenten, het digitale stelsel, en het anders werken kunnen aanpakken.

Bron: VNG

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht