Factsheet: sturende rol voor raadsleden met omgevingsvisie

  • Bestuur & Management
  • Implementatie algemeen
  • 11 september 2017
  • 853 BEKEKEN
  • 0 Likes

De VNG heeft een factsheet voor raadsleden gepubliceerd. Het betreft de Omgevingsvisie en de sturende rol voor raadsleden.

De Omgevingsvisie en de mogelijkheden voor de raad:
De Omgevingsvisie wordt voor de gemeenteraad het belangrijkste instrument om keuzes vast te leggen over de fysieke leefomgeving.

De gemeenteraad heeft meer mogelijkheden om ook thema’s zoals duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en klimaat bij de visie te betrekken. De Omgevingsvisie is dus niet alleen breder dan de structuurvisie, maar ook integraler.

Lokaal maatwerk en de lange termijn overzien
De Omgevingsvisie is voor de gemeenteraad het strategisch kader. Daarmee stuurt de raad op de lange termijn. Het gaat om de ontwikkeling, inrichting, bescherming en behoud van de leefomgeving.  De raad moet de vraag beantwoorden: “wat is belangrijk binnen mijn gemeente?” en “wat voor een gemeente willen wij zijn?” De gemeenteraad kan per gebied vaststellen welke kwaliteit er is, welke kwaliteit wenselijk is en welke stappen kunnen worden gezet om deze te realiseren.

Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen maart 2018
De gemeenteraadsverkiezingen in 2018 markeren een periode van veranderingen in de samenstelling van de gemeenteraad, van het college van B&W en wijziging van accenten en prioriteiten. Om voor de invoering van de Omgevingswet de vaart erin te houden kan de gemeenteraad alvast diverse vragen oppakken. Het zijn veelal “hoe”-vragen over het proces om te komen tot een Omgevingsvisie. De inhoudelijke keuzes, de “wat”-vragen, kunnen eventueel na de verkiezingen volgen.

Benieuwd naar de “hoe”-vragen? Raadpleeg hier de factsheet.

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht