Duidelijkheid voor Toezichthouders en Handhavers

  • Events
  • Vergunning, Toezicht & Handhaving
  • 9 november 2017
  • 871 BEKEKEN
  • 0 Likes

Het primaire doel van de bijeenkomst op 30 oktober in Utrecht: reflectie geven op onderzoek van het programma Aan de Slag met de Omgevingswet. Het onderzoek brengt de ondersteuningsbehoefte in beeld onder toezichthouders en handhavers van de overheidsorganisaties.

Tot heden is vooral gefocust op de beleidsmatige taken van de Omgevingswet, de planvorming. Nu is de tijd om te bekijken wat dit betekent voor toezicht en handhaving. Bestuur en toezicht en handhaving moeten elkaar gaan vinden. Programmamanager Gerd de Kruif roept in zijn openingswoord dan ook iedereen op vooral te laten horen wat hij belangrijk vindt. ‘Schroom niet je inbreng te leveren!’ Daar wordt gretig op ingegaan via een panel dat vragen beantwoordt en werktafels waarbij de deelnemers vijf thema’s bespreken.

Voorlopige resultaten onderzoek

Onderzoekster Yvonne van Delft presenteert de voorlopige resultaten van haar onderzoek. Zij interviewde 42 personen die werken bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen, veiligheidsregio’s en Rijksorganisaties als Rijkswaterstaat en het Openbaar Ministerie. Daarnaast zijn signalen opgenomen workshops tijdens diverse bijeenkomsten, waaronder de VTH-dag van Rijkswaterstaat en de waterschappen en de Schakeldag. Komende weken worden nog enkele interviews afgenomen.

Eén van de vragen in de interviews was: Welke wensen voor ondersteuning hebben jullie? De respondenten gaven aan:
1) Een opleidingsprogramma met aandacht voor de nieuwe manier van werken, cultuuromslag.
2) Kennisoverdracht specifiek voor toezicht en handhaving.
3) Oefensessies en rollenspellen.
4) Concrete ondersteuningstools (was-wordt tabellen, checklists).
5) Ondersteuning bij betrekken burgers en bedrijven .
6) Een loket voor melding van tegenstrijdigheden in de Omgevingswet en snelle reparatie van de wetgeving.
7)Digitale ondersteuning.

Een levendige discussie barstte los en de volgende onderwerpen werden besproken:

  • Emancipatiebeweging
  • Circulair denken
  • Werktafels

Benieuwd naar de samenvatting van de gehele bijeenkomsten met de bijbehorende uitkomsten? Raadpleeg hier de gehele pagina en ontdek welke aanknopingspunten voor uw organisatie van belang zijn.

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht