Tien jaar de tijd voor het omgevingsplan? You wish!

  • Implementatie algemeen
  • Wet- en regelgeving
  • 9 augustus 2017
  • 713 BEKEKEN
  • 0 Likes
Lonia Loozeman

Ombouw van bestemmingsplan naar omgevingsplan
Om het gehele traject ‘Omgevingswet’ behapbaar te maken, voorziet de wet zelf in overgangsrecht. Dit betreft met name het vaststellen/het ombouwen van één omgevingsplan voor het gehele gemeentelijk grondgebied. In het omgevingsplan worden de huidige bestemmingsplannen en de huidige gemeentelijke verordeningen integraal opgenomen. Op het moment dat de wet inwerking zal treden bestaat er van rechtswege (automatisch) een omgevingsplan bestaande uit de huidige bestemmingsplannen. Gemeenten krijgen – vooralsnog – tien jaar de tijd om het omgevingsplan nader om te bouwen en de gemeentelijke verordeningen hieraan toe te voegen in lijn met de wens van de wetgever. Overigens vermeld de wet zelf niet vanaf welk moment de termijn van tien jaar begint te lopen. Het ligt voor de hand dat de termijn start vanaf het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet, maar ook die datum is vooralsnog uitgesteld voor onbepaalde tijd door de Minister.

Tien jaar de tijd, dan is dat een zorg minder voor gemeenten. You wish!

1. De overgangstermijn van 10 jaar is een aanknopingspunt, maar geen vastgesteld gegeven.

2. Europese regelgeving kan verplichtingen opleggen waar gemeenten niet 10 jaar de tijd voor krijgen.

3. De provincie dient per inwerkingtreding van de wet een omgevingsverordening te hebben vastgesteld. Hierin kunnen instructieregels worden opgenomen waaraan gemeenten op – korte(re)- termijn dienen te voldoen.

Alleen maar zorgen?
Nee, gelukkig zijn we nu allemaal tijdig op de hoogte gesteld dat de tien jaar termijn geen vast gegeven is en kunnen we ‘gelukkig’ nu al aan de slag met het omgevingsplan.

Hoe?
Door alvast het huidig gemeentelijk beleid te reviseren en door nauw samen te werken met de provincie om te bezien welke instructieregels er wellicht zullen volgen uit de omgevingsverordening. Welk gemeentelijk beleid overgeheveld dient te worden is bij een groot aantal gemeenten al nader uitgezocht en gepubliceerd. Mochten hier vragen over zijn mail dan gerust! Tevens biedt het bewustzijn van dit gegeven een grote voorsprong voor gemeenten door tijdig te anticiperen en dit mee te nemen in het implementatietraject.

Kortom, anticiperen is mogelijk én nodig.

Voor meer informatie mailt of belt u met Lonia Loozeman te bereiken via: 06 46 78 7410 of lonialoozeman@kcomgevingswet.nl.

Lonia Loozeman

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht