De omgevingswet tijdens het ontbijt

 • Events
 • 27 oktober 2017
 • 900 BEKEKEN
 • 0 Likes
Redactie

Kenniscentrumomgevingswet.nl organiseerde onlangs haar eerste kennissessie rondom de omgevingswet. Om stipt 8:00 uur was iedereen present en voorzien van koffie en ontbijt. Behalve gemeenten waren ook een veiligheidsregio en Rijkswaterstaat aanwezig. De toegevoegde waarde kwam snel naar voren met de contacten die werden gelegd. Vervolgafspraken zijn inmiddels gemaakt om regionaal af te stemmen.

Implementatieaspecten omgevingswet nader toegelicht

Bij aanvang benoemden alle deelnemers hun belangrijkste implementatieaspecten. De meest genoemde aspecten waren:

 • Informatievoorziening
 • Participatie
 • Klantgerichtheid
 • Vergunningen
 • Basisregistraties

Vervolgens zijn de verschillende implementatieaspecten aan de hand van stellingen besproken. Deelnemers deelden hun eigen aanpak en ervaringen en namen kennis van die van anderen. Vanuit het kenniscentrum konden we zo nodig aanvullende informatie geven.

Enkele bevindingen van de deelnemers

 • Een bestuurlijke visie op wat de organisatie met de omgevingswet wil bereiken is nodig. Het is bepalend voor de projectaanpak en prioriteiten.
 • De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen kunnen uiteraard nog invloed hebben op de visie en ambitie. Ze bieden ook een kans om de omgevingswet te agenderen bij (nieuwe) bestuurders.
 • Regionale afstemming is cruciaal in de voorbereidingsfase. Het voorkomt onnodige versnippering en verkokering. Bijvoorbeeld als het gaat om delen van gegevens, uitwisselen van informatie en afstemmen van (samenwerking) processen.
 • Goede basisregistraties en integraal beheer van basisregistraties is cruciaal voor de omgevingswet en het DSO. Voor de meeste deelnemers ligt hier nog wel een uitdaging.

Voorbereiding op het DSO in het licht van de omgevingswet

René Kint, stelselarchitect van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) en CIO van Hoogheemraadschap Delfland geeft inzicht in de wereld van DSO.

Het was voor de deelnemers een zeer verhelderende uitleg. Het gaf een goed beeld van de eisen die het DSO aan gemeenten stelt en hoe men zich er op kan voorbereiden. Ook werd duidelijk hoe dat gemeenten er nu al mee aan de slag kunnen gaan.

Voor het DSO moeten regels eenduidiger en digitaal geformuleerd worden. Ook kan al aandacht besteed worden aan het digitaliseren van de huidige werkwijze en informatie. Verder werd duidelijk kenbaar gemaakt dat nu al investeren in een applicatie niet verstandig en nodig is. Het is beter om hiermee te wachten tot het DSO meer uitgewerkt is.

De TIPS van René:

 • Koop nog geen systeem, maar wacht op wat DSO je gaat brengen.
 • Ga zaakgericht werken en richt uiteindelijk een zaakgericht systeem in.
 • Ga nu al spelen met het digitaliseren van regels.
 • Zet nieuwe regels direct in een digitale standaard.
 • Begrijp wat de standaarden betekenen, inzicht en basiskennis is enorm welkom.

Enkele reacties van deelnemers op de kennis omgevingswet:

 • Interessant en zeer inspirerend. Dank!!!
 • Verhelderend! En de boodschap is duidelijk: ondanks uitstel van de invoering, ga met elkaar aan de slag!
 • Goede bijeenkomst die vraagt om een vervolg.

Ook eens met anderen in gesprek gaan?

Met het oog op de actuele ontwikkelingen Omgevingswet en de noodzakelijke regionale afstemming faciliteren wij graag een ontbijtsessie bij u in de regio. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Remco Schampers (info@kcomgevingswet.nl of 06 55 29 77 09).

Redactie

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht