Circulair Bouwen: de Omgevingswet biedt kansen!

  • Ruimtelijke Ontwikkeling
  • Wet- en regelgeving
  • 20 mei 2017
  • 1576 BEKEKEN
  • 0 Likes

Circulair bouwen – als afgeleide van de circulaire economie – is trending. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) definieert circulair bouwen als het zo hoogwaardig mogelijk gebruiken en maximaal hergebruiken van grondstoffen.

De Omgevingswet biedt kansen hiertoe!

De Omgevingswet stimuleert immers expliciet duurzame ontwikkeling via de maatschappelijke doelen die zijn benoemd in artikel 1.3 van die wet (zoals het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit). Duurzame ontwikkeling wordt in de Omgevingswet gedefinieerd als ‘ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden voor de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’. Welke instrumenten uit de Omgevingswet kunnen bijdragen aan het stimuleren van circulair bouwen?

  • Anders dan onder het huidige Bouwbesluit 2012: voortaan eisen stellen aan de scores voor energieprestatie en milieuprestatie gebouw;
  • Anders dan de huidige Woningswet: mogelijkheden voor lokale overheden om in omgevingsplannen voor bepaalde gebieden maatwerkregels te stellen voor energiezuinigheid en duurzaam bouwen voor wat betreft de toe te passen materialen;
  • Nadere voorwaarden opleggen betreffende de recycling van sloopafval;
  • Experimentregeling: de Omgevingswet kent een experimentregeling (artikel 23.3) waarmee is bedoeld om voort te bouwen op het huidige artikel 2.4 Crisis- en herstelwet. De experimenteerbepaling biedt vanuit een breder perspectief mogelijkheden voor innovatieve experimenten dan zijn evenknie in de Crisis- en herstelwet, gelet op de koppeling met de brede doelstellingen uit artikel 1.3 Omgevingswet. Wanneer sprake is van een experiment kan van allerlei wettelijke regelingen worden afgeweken, zoals van de Omgevingswet zelf of van het Bbl.
  • Omgevingswaarden: op lokaal niveau in gebieden en bij gebouwen eisen te stellen op het gebied van duurzaamheid en dus ook circulair bouwen.

Uit het voorgaande volgt dat de wetgever duidelijk mogelijkheden schept om een duurzamer samenleving na te kunnen streven. De Omgevingswet zal ongetwijfeld regelmatig worden getoetst op actualiteit. Het kabinet zet naar eigen zeggen volop in op circulair ondernemen en streeft ernaar om met een rijksbreed programma een circulaire economie te ontwikkelen in 2050. Daarvoor moeten bedrijven in 2030 minimaal 50% minder minerale, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken.

 

Lees hier het gehele artikel. 

Bron: Omgevingsweb

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht