Belangrijke taak voor gemeenten: Geluid

  • Wet- en regelgeving
  • 24 oktober 2017
  • 578 BEKEKEN
  • 0 Likes

De nieuwe Omgevingswet gaat veel veranderingen brengen voor de geluidregelgeving, zowel voor verkeers- en spoorlawaai als industrielawaai. Dit artikel betreft complexe en inhoudelijke materie omtrent de gewijzigde geluidsregelgeving. Om het overzicht te bewaken worden enkel de belangrijkste veranderingen weergeven in deze bijdrage. Het betreft met name de veranderingen voor bedrijfsmatige activiteiten. Gemeenten krijgen op dit vlak namelijk een belangrijke taak.

Systematiek Activiteitenbesluit vervalt vanwege lokale afwegingsruimte

Nieuw in de Omgevingswet is dat er voor de geluidhinder van individuele bedrijven geen immissienormen meer worden gesteld op landelijk niveau. De systematiek zoals we die nu kennen in afdeling 2.8 van het Activiteitenbesluit komt te vervallen. De huidige geluidnormen van het Activiteitenbesluit gelden voor ieder bedrijf, ongeacht de locatie waar het bedrijf zich binnen Nederland bevindt. Dit uitgangspunt wordt losgelaten, omdat er in de praktijk behoefte is aan lokale afwegingsruimte.

Geluidregels in het omgevingsplan door gemeenten

Hoe moet de gemeente het onderwerp geluid regelen in het omgevingsplan? In het omgevingsplan moet rekening worden gehouden met het geluid dat door bedrijfsmatige activiteiten optreedt op geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige locaties. De regels van het omgevingsplan moeten erin voorzien dat de geluidsbelasting aanvaardbaar is, zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als het maximaal niveau.

Wanneer is het geluid van een bedrijfsmatige activiteit aanvaardbaar? Het is de bedoeling om gemeenten beleidsvrijheid te geven bij het vaststellen van de normen die gelden voor geluid. Om niettemin een handje te helpen voorziet het Bkl in een standaardregeling. Neemt een gemeente die standaardregeling over in het omgevingsplan, dan heeft de gemeente voldaan aan de instructieregel van het Bkl. Met de standaardregeling wordt een basisbeschermingsniveau geboden, dat op voorhand acceptabel is geacht.

Wat doet de gemeente waar u werkzaam bent? Wordt de standaardregeling overgenomen of worden er zelfs stappen gezet om een vooruitstrevende regeling op te nemen in het omgevingsplan?

Voor geïnteresseerden is het gehele stuk te raadplegen via Omgevingsweb middels deze link. 

Bron: Omgevingsweb

Naast de vernieuwde regelgeving omtrent geluid zijn de wijzigingen rondom ondergrondse leidingen en activiteiten eveneens van belang voor gemeenten: 

Welke invloed heeft de Omgevingswet op de aanleg van kabels en leidingen?

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht