Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen

  • Wet- en regelgeving
  • 19 februari 2018
  • 742 BEKEKEN
  • 0 Likes
Redactie

Eerder deze maand heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen als hamerstuk aangenomen. Vooruitlopend op de Omgevingswet regelt deze wet de afschaffing van de actualiseringsplicht voor een groot deel van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen.

Overgangsrecht
Het wetsvoorstel vormt een onderdeel in de overgang naar het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht, dat in 2021 in werking treedt. Een van de instrumenten binnen het nieuwe stelsel van omgevingsrecht is het omgevingsplan. Gemeenten moeten in het nieuwe stelsel hun bestemmingsplannen, beheersverordeningen en andere regelingen over de fysieke leefomgeving uit andere verordeningen bundelen en omvormen tot één samenhangend en consistent omgevingsplan. Dat is een aanzienlijke opgave, waarvoor gemeenten tot 2029 de tijd krijgen.

Vervolg
Het wetsvoorstel zal nu worden doorgeleid naar de Eerste Kamer voor behandeling. Als het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt aangenomen, moet het daarna door de Koning worden bekrachtigd.

Redactie

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht