Advies BIT over ontwikkeling Digitaal Stelsel Omgevingswet

  • Implementatie algemeen
  • Informatievoorziening
  • Pilots
  • Wet- en regelgeving
  • 10 oktober 2017
  • 2091 BEKEKEN
  • 0 Likes

In de brief van de Minister aan de Tweede Kamer deelt de minister de uitkomsten van een toets die het Bureau ICT-toetsing (BIT) in opdracht van de Minister heeft uitgevoerd naar de risico’s en de slaagkans van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO moet bij de implementatie van de Omgevingswet in de basis gereed zijn. Het BIT-onderzoek bevat een tweetal ‘stevige’ aanbevelingen.

  1. Het BIT adviseert de dienstverlening van het DSO bij inwerkingtreding te beperken tot een minimale invulling van het huidige dienstverleningsniveau en oppert daarvoor een aantal onderdelen te schrappen of te minimaliseren. Van daaruit kan gecontroleerd verder gewerkt worden aan het uitbouwen van het DSO.
  2. Daarnaast adviseert het BIT om de invloed van de bevoegde gezagen op het ontwerp van het DSO te versterken.

In de brief kondig de minister aan samen met bestuurlijke partners een taskforce in te richten die komende maanden meer in detail uitwerking geeft aan de adviezen, met als inzet de borging van de door het BIT geadviseerde ‘gefaseerde’ ontwikkeling van het DSO. De uitwerking van de adviezen zal worden geïmplementeerd in een vernieuwd programmaplan dat begin 2018 klaar is. Ook wordt er op advies van het BIT  gewerkt aan een (nieuwe) implementatiehandleiding met mijlpalen voor bevoegde gezagen.

Voor meer informatie zie ook het artikel in Binnenlands Bestuur: ‘grote zorgen om complexiteit IT Omgevingswet’.

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht