Digitale woonomgeving Eindhoven

  • Informatievoorziening
  • Participatie
  • Pilots
  • Ruimtelijke Ontwikkeling
  • 28 augustus 2017
  • 772 BEKEKEN
  • 0 Likes

De gemeente Eindhoven wil haar burgers meer regie geven over hun leefomgeving. En er zelf voor kunnen zorgen dat mensen prettig samenleven. Digitale wooninformatie helpt daarbij. De gemeente en het Kadaster werken samen bij het digitaliseren van de woonomgeving.

Voor een deel is de woonomgeving al digitaal vastgelegd. Denk maar aan de Basisregistraties Grootschalige Topografie (BGT) en Adressen en Gebouwen (BAG). In de woorden van Mary-Ann Schreurs, wethouder Innovatie en Design, Duurzaamheid en Cultuur in Eindhoven, is dit het fundament van de digitale woonomgeving. En ook pas het begin. Voor een werkelijk slimme stad (Smart City) is meer informatie nodig. Denk bijvoorbeeld aan de energiehuishouding van woningen, de kwaliteit van de ondergrond, de bouwkundige staat van woningen of het gebruik van de openbare ruimte.

Proef: Woonconnect
In het proefgebied Eckart in Eindhoven zijn zo’n 4.500 woningen gedigitaliseerd. Dat is gebeurd met  Woonconnect, tot nu toe een van de weinige applicaties om een digitale woonomgeving gestalte te geven. Zowel particuliere bewoners als woningcorporaties gebruiken de applicatie voor het onderzoeken, ontwerpen en begroten van woningaanpassingen. Dezelfde techniek en de onderliggende data kunnen straks een grote rol spelen bij de toepassing van de Omgevingswet, bijvoorbeeld voor vergunningverlening. Daarom vinden zowel Eindhoven als het Kadaster het zo belangrijk om nu al ervaring op te doen.

Het initiatief van Eindhoven staat niet op zichzelf. In 2016 hebben vijf Brabantse gemeenten (Eindhoven, Breda, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Helmond), de provincie, vier ministeries, enkele bedrijven en kennisinstellingen de City Deal ‘Naar een digitale woonomgeving’ gesloten. Eindhoven loopt voorop met het digitaliseren van de woonomgeving. De digitale gegevens moeten als open data ter beschikking gesteld worden. De gemeente richt zich daarom op het creëren van een platform voor stedelijke open data. Hierbij brengt het Kadaster kennis en ervaring in van landelijke platforms en standaarden voor open geodata.

Raadpleeg het Binnenlands Bestuur voor de gehele bijdrage.

Bron: Binnenlands Bestuur

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht