Alleen met instemming aanvrager uitgebreide procedure Omgevingswet toepassen

  • Vergunning, Toezicht & Handhaving
  • 20 juni 2017
  • 672 BEKEKEN
  • 0 Likes

Welke procedure is van toepassing onder de Omgevingswet bij de afhandeling van een vergunningaanvraag?

In een eerdere publicatie is eveneens aandacht aan dit vraagstuk besteed.

Het antwoord op de vraag is gegeven naar aanleiding van een aangenomen motie omtrent de ontwerpbesluiten in de Eerste Kamer. Het ging om een motie over de vraag of een reguliere of uitgebreide procedure bij de afhandeling van een vergunningaanvraag gevolgd dient te worden. Er werd verzocht het antwoord aan lagere overheden over te laten.

Lagere overheden bepalen welke procedure van toepassing is, of toch niet?

De NEPROM en andere partijen hebben aangegeven dat deze motie niet aansluit op de doelstellingen van de Omgevingswet/de stelselwijziging. Deze gaan over het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving. En het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het Omgevingsrecht. In termen van gelijkheid en (rechts)-zekerheid vinden wij het van belang dat een procedure geldt. Bovendien voorziet de wet genoegzaam in inspraak en rechtsbescherming.

Uiteindelijk is de motie aangepast (en aangenomen). Alleen met instemming van de aanvrager kan de uitgebreide procedure toegepast worden. De NEPROM is content met deze aanpassing.

Dit heeft ten gevolg voor de lagere overheden dat de reguliere procedure standaard van toepassing is (8 weken) en dat een snellere afhandeling van kracht is dan voorheen (26 weken). Het is om die reden van groot belang om de organisatie en de desbetreffende afdelingen daarop tijdig voor te bereiden.

Bron: Omgevingsweb

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht