Informatievoorziening Omgevingswet: voorbereidingen in volle gang

  • 6 september 2019

De afgelopen periode heeft het Kenniscentrum Omgevingswet verscheidene gemeenten mogen helpen met de voorbereiding op de benodigde informatievoorziening voor de uitvoering van de Omgevingswet. Gemeenten laten impactanalyses uitvoeren om erachter te komen wat zij moeten doen om voldoende voorbereid te zijn. In dit artikel delen we de ervaringen die zijn opgedaan tijdens het uitvoeren van deze impactanalyses en het vervolgtraject dat daarna kan worden ingezet.

0 Likes