De impactanalyse informatievoorziening Omgevingswet in de praktijk

  • 6 juli 2018

Steeds meer gemeenten zijn nu bezig met de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet. De hoeveelheid documentatie en het aanbod van landelijke en regionale themabijeenkomsten groeit in steeds sneller tempo.

0 Likes