Hulst brengt huidige situatie informatievoorziening Omgevingswet in beeld

  • 7 februari 2019

Een van de speerpunten uit het Informatiebeleidsplan 2018-2021 van de gemeente Hulst is het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De gemeente is zich ervan bewust dat zij vroegtijdig moet beginnen

0 Likes