Grip op gegevens met integraal gegevensmanagement

  • 30 maart 2018

Het verbeteren en professionaliseren van gegevensmanagement is een belangrijke randvoorwaarde voor het invoeren van de Omgevingswet. Het belang van grip op gegevens blijft echter niet beperkt tot de Omgevingswet.

0 Likes