Theo Timmermans

Theo Timmermans

Profiel

Al meer dan 30 jaar ben ik actief in het informatiedomein, waarvan ruim 20 jaar bij en voor gemeenten en overige profit- en non-profit organisaties. Sinds 7 jaar adviseer ik gemeenten over de inrichting van hun informatiehuishouding in relatie tot de doorontwikkeling van hun dienstverlening. Ik vind het prachtig om organisaties vooruit te helpen en de medewerkers inzicht te geven in hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Wanneer organisaties en medewerkers in hun ontwikkeling samenwerken aan maatschappelijk resultaat word ik daar erg blij van.

Mijn kijk op de Omgevingswet

Integraal werken is al jaren een wens bij gemeenten en niet altijd makkelijk te implementeren. Veranderen blijft mensenwerk. Met de invoering van de Omgevingswet heeft de wetgever juist als doelstelling om het integrale werken prominent op de kaart te zetten. Meer dan ooit zullen teams en medewerkers van gemeenten over hun eigen schutting moeten kijken en samenwerken om inwoners, bedrijven en belanghebbenden in hun gemeente optimaal van dienst te zijn. Niet vooraf bepalen wat kan, nee, juist achteraf toetsen of het goed is gegaan. Van “nee, tenzij…” naar “ja, mits…”.

Om een dergelijke nieuwe manier van werken in te voeren is tijd nodig. Tijd die nu voorhanden is in de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het is zaak om nu te bezig gaan met de veranderingen in de eigen organisatie en in het maatschappelijke veld van uw gemeente. U zult samen met inwoners, bedrijven en belanghebbenden op reis moeten gaan en moeten ontdekken hoe deze nieuwe manier van werken ingevuld kan worden. Dat is samenwerken aan verantwoord maatschappelijk resultaat.

Waarom ik mee doe met KenniscentrumOmgevingswet.NL

De implementatie van de decentralisaties heeft veel gemeentelijke organisaties op hun grondvesten laten schudden. De wet is ruim op tijd aangekondigd, maar het was heel snel 1 januari 2015. Vandaag de dag zijn nog veel gemeenten bezig de transformatie uit te voeren. Dit is een belangrijke les voor de lokale implementatie van de Omgevingswet. Met mijn kennis en ervaring hoop ik gemeenten vanuit KenniscentrumOmgevingswet.NL, te helpen de Omgevingswet succesvol door te voeren en de medewerkers op een nieuwe manier naar hun werk te laten kijken. Veel blijft tenslotte mensenwerk.

Mijn specialisaties

Ik help je graag met vraagstukken rondom:
• Informatievoorziening
• Innovatieve dienstverlening
• Organisatieontwikkeling
• Samenwerking
• Procesinrichting

Contact

Telefoon: 06 42 90 42 97

LinkedIn

Terug naar overzicht