Marc Douma

Marc Douma

Profiel

Ben een enthousiaste en dynamische strategisch adviseur/ interim manager waarbij ruimtelijke ordening als een rode draad door mijn loopbaan loopt. Ik ben werkzaam geweest bij gemeenten en adviesbureaus. Soms als leidinggevende, soms als inhoudelijk adviseur, soms als projectleider of programmamanager. Het fysieke domein is, in al haar facetten, mijn thuis.

Mijn kijk op de Omgevingswet
Qua juridisch instrument is de Omgevingswet grotendeels oude wijn in nieuwe zakken. Natuurlijk moeten er een hoop aanpassingen gebeuren, maar het wordt pas echt interessant op het moment dat de gemeente ook probeert om de ambities van de Omgevingswet te behalen. Op een andere manier samenwerken met burgers, informatie op een klantvriendelijke manier ontsluiten, regie voeren in plaats van alles regelen. Een planmatige aanpak met een duidelijke visie is noodzakelijk om daar te komen.

Waarom ik mee doe met KenniscentrumOmgevingswet.NL
Er is ontzettend veel informatie over de Omgevingswet beschikbaar. Ik merk dat dat bij sommige gemeenten leidt tot een zekere ‘verlamming’. Ik stel me ten doel om gemeenten te helpen om voorbij die fase te komen en daadwerkelijk aan de slag te gaan met de benodigde veranderingen. Bij het Kenniscentrum bieden we naast de informatie ook artikelen en begeleiding aan wat ik ontzettend leuk vind om te doen.

Mijn specialisaties
Ik help je graag met vraagstukken rondom:
• kwartiermakerschap
• inzet juridisch instrumentarium Omgevingswet
• procesinrichting
• samenwerking in de keten

Contact

Telefoon: 06 48 17 11 35

LinkedIn

Terug naar overzicht