Informatievoorziening

Digitaal Stelsel Omgevingswet: 2D of 3D?

 • Laatst gewijzigde datum:14 okt 2016
 • Oorspronkelijke publicatiedatum:5 okt 2016
 • Onderwerp:Informatievoorziening
 • Auteur:Harrie Dahlmans
 • Aantal views:1554

Digitaal Stelsel Omgevingswet: 2D of 3D?

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) moet het mogelijk maken dat initiatiefnemer, belanghebbenden en bevoegd gezag met één klik op de kaart inzicht krijgen in wat er op een bepaalde plek wel en niet kan, welke regels er gelden en welke onderzoeken er nodig zijn.

Lees verder

Blog: Hoezo DSO?

 • Laatst gewijzigde datum:14 okt 2016
 • Oorspronkelijke publicatiedatum:2 sep 2016
 • Onderwerp:Implementatie algemeen
 • Auteur:No Author
 • Aantal views:535

Blog: Hoezo DSO?

Artikel over de ambities van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de rol die softwareleveranciers hierbij invullen. Het artikel plaatst vraagtekens bij de haalbaarheid van deze ambities, als de aanpak om die te bereiken niet wezenlijk verandert. Bron: http://www.ibestuur.nl/nieuws/hoezo-dso

Lees verder

Informatiearchitectuur toont effecten Omgevingswet

 • Laatst gewijzigde datum:14 okt 2016
 • Oorspronkelijke publicatiedatum:14 jul 2016
 • Onderwerp:Informatievoorziening
 • Auteur:No Author
 • Aantal views:607

Informatiearchitectuur toont effecten Omgevingswet

Dit artikel gaat in op de relatie tussen het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en lokale applicaties en processen. Enerzijds om het DSO en andere voorzieningen lokaal te gebruiken en anderzijds om het te voeden.

Lees verder

Pilot e-depot RHC Limburg en gemeente Maastricht afgerond

 • Laatst gewijzigde datum:28 okt 2016
 • Oorspronkelijke publicatiedatum:12 jul 2016
 • Onderwerp:Informatievoorziening
 • Auteur:No Author
 • Aantal views:615

Pilot e-depot RHC Limburg en gemeente Maastricht afgerond

In een pilot van het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) en de Gemeente Maastricht zijn de mogelijkheden onderzocht om dossiers vroegtijdig over te dragen aan en publiceren vanuit een e-depot. Dit zou ook een goede oplossing kunnen zijn voor het met ketenpartners delen van informatie in het kader van de Omgevingswet. De bevindingen en conclusies zijn positief en nodigen uit tot nadere verkenning en beproeving, ook in andere regio’s. Wie pakken het op?

Lees verder

Veel raakvlakken Omgevingswet en Digitale Agenda 2020

 • Laatst gewijzigde datum:14 okt 2016
 • Oorspronkelijke publicatiedatum:7 jul 2016
 • Onderwerp:Dienstverlening
 • Auteur:No Author
 • Aantal views:664

Veel raakvlakken Omgevingswet en Digitale Agenda 2020

Achtergrondartikel met interview met Ernst Koperdraad en Theo van den Brink over de noodzaak en mogelijkheden om informatievoorziening rondom de Omgevingswet gezamenlijk op te pakken en daarbij in te zetten op landelijke voorzieningen en oplossingen. Hoe voorkomen we dat we steeds (lokaal) het wiel opnieuw uitvinden en er (teveel) maatwerk oplossingen ontstaan?

Lees verder