De betekenis van Bouwwerk Informatie Modellen voor de Omgevingswet

  • 6 juli 2018

De Omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet alle wetten voor de leefomgeving. Maar de leefomgeving gaat natuurlijk ook over specifieke bouwwerken die onderdeel uitmaken van die leefomgeving. Maar wat weten we eigenlijk van die bouwwerken? En hoe kunnen we die informatie optimaal inzetten. Een Bouwwerk Informatie Model of BIM kan daarbij helpen.

0 Likes