Roald Schel

Roald Schel

Profiel

Ik ben inmiddels ruim 5 jaar werkzaam als adviseur voor gemeenten en andere overheden. Mijn professionele interesse gaat uit naar vraagstukken op het snijvlak van organisatie, informatievoorziening en ICT. Veel van mijn opdrachten hebben een relatie met de fysieke leefomgeving. Zo ben ik bijvoorbeeld betrokken geweest bij de op- en inrichting van omgevingsdiensten en heb ik onderzoeken gedaan naar de informatievoorziening en ICT van gemeenten en omgevingsdiensten. In mijn werk ben ik altijd op zoek naar hoe informatievoorziening en ICT een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het publieke domein. Daarbij hanteer ik graag efficiency-denken en innoveer ik waar mogelijk.

Mijn kijk op de Omgevingswet

Ik volg de komst van de Omgevingswet al op de voet sinds de wet op 28 juni 2011 voor het eerst werd aangekondigd door de Minister van Infrastructuur & Milieu. Daarbij werd mij toen al snel één ding duidelijk: om dit traject te laten slagen is een lange adem vereist. De ambities van de regering zijn torenhoog maar de beoogde veranderingen zijn essentieel om het omgevingsrecht te vereenvoudigen en flexibeler te maken. Een doel van de wet is om meer verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving neer te leggen bij de maatschappij. Dat betekent wel dat de maatschappij gefaciliteerd moet worden en voldoende mogelijkheden moet krijgen om invloed uit te oefenen op beleid, plannen en ruimtelijke initiatieven (of beter nog: de maatschappij neemt zelf het initiatief en de gemeente faciliteert!).

Waarom ik mee doe met KenniscentrumOmgevingswet.NL

Ik ben ervan overtuigd dat digitale informatievoorziening en dienstverlening een cruciale schakel gaan vormen om die benodigde verbinding tussen overheid en maatschappij te kunnen maken. Het is mijn persoonlijke doel om eraan bij te dragen dat inwoners en overheid uiteindelijk een gelijke en kwalitatief hoogwaardige informatiepositie krijgen. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) biedt een uitgelezen mogelijkheid om deze doelstelling te bereiken, waar mogelijk door innovatie toe te passen. We moeten daarbij oppassen dat het DSO niet verzandt in een complex geheel van afspraken, voorzieningen en standaarden waarbij lokale overheden uiteindelijk alsnog het eigen (dure) wiel moeten uitvinden.
Er is voldoende tijd om de Omgevingswet te laten slagen. Maar dan moeten we wel onze schouders eronder zetten en tijdig beginnen. Vanuit KenniscentrumOmgevingswet.NL help ik organisaties graag om op een succesvolle wijze met de Omgevingswet aan de slag te gaan.

Mijn specialisaties

Ik help je graag met vraagstukken rondom:
• Organisatieverandering en samenwerking
• Procesinrichting
• Informatievoorziening en ICT
• Digitale dienstverlening
• Informatiebeveiliging en privacy

Contact

Telefoon: 06 28 42 18 62
E-mail: roaldschel@kcomgevingswet.nl

LinkedIn

Terug naar overzicht