Participatie

Minimale acties Omgevingswet

 • Laatst gewijzigde datum:24 mei 2019
 • Oorspronkelijke publicatiedatum:24 mei 2019
 • Onderwerp:Dienstverlening
 • Auteur:Redactie
 • Aantal views:129

Minimale acties Omgevingswet

Naast de ‘Roadmap invoering Omgevingswet’ is er nu ook een ‘overzicht Minimale acties’ beschikbaar. Deze geeft in 2 A4 weer wat gemeenten volgens de VNG minimaal gedaan moeten hebben voor 1-1-2021 om voorbereid te zijn op de Omgevingswet.

Voor meer informatie zie de website van de VNG.

Lees verder

Omgevingswet: 5 aandachtspunten voor actieve bewoners

 • Laatst gewijzigde datum:21 mrt 2019
 • Oorspronkelijke publicatiedatum:21 mrt 2019
 • Onderwerp:Implementatie algemeen
 • Auteur:Redactie
 • Aantal views:120

Omgevingswet: 5 aandachtspunten voor actieve bewoners

Hoe maken we de Omgevingswet tot een succes voor actieve bewoners? Met die vraag nodigde het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) afgelopen najaar bewonersinitiatieven uit het hele land uit om zich te verdiepen in deze omvangrijke wet.

Lees verder

Anders werken in de praktijk: doe maar (on)gewoon!

 • Laatst gewijzigde datum:21 mrt 2019
 • Oorspronkelijke publicatiedatum:21 mrt 2019
 • Onderwerp:Dienstverlening
 • Auteur:Redactie
 • Aantal views:183

Anders werken in de praktijk: doe maar (on)gewoon!

Anders werken met de Omgevingswet, hoe geef je daar als gemeente nu al praktische invulling aan? Platform31 licht enkele methodieken toe aan de hand van voorbeelden.

Lees verder

Praktijkproeven “Omgevingswet” 2018 in Pilotstarter

 • Laatst gewijzigde datum:7 feb 2019
 • Oorspronkelijke publicatiedatum:7 feb 2019
 • Onderwerp:Dienstverlening
 • Auteur:Redactie
 • Aantal views:150

Praktijkproeven “Omgevingswet” 2018 in Pilotstarter

“Praktijkproeven slaan de brug tussen de landelijke ontwikkelingen en de lokale dagelijkse praktijk” In 2018 zijn veel pilots en praktijkproeven…

Lees verder

Samenwerken onder de Omgevingswet vraagt om gedeelde informatie

 • Laatst gewijzigde datum:8 feb 2019
 • Oorspronkelijke publicatiedatum:7 feb 2019
 • Onderwerp:Dienstverlening
 • Auteur:Arjan Kloosterboer
 • Aantal views:492

Samenwerken onder de Omgevingswet vraagt om gedeelde informatie

Het uitvoering geven aan de Omgevingswet vraagt al snel samenwerking tussen initiatiefnemers, belanghebbenden, bevoegde gezagen en hun ketenpartners zoals omgevingsdiensten…

Lees verder